roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Kennisplein Beleid & organisatie Sportakkoord

Sportakkoord

Wil je werken aan de toekomst van jouw club of meedenken over de toekomst van sport en sportclubs in jouw gemeente? Geef je op bij jouw Adviseur Lokale Sport. Voor meer informatie over het Sportakkoord, zie het Sportakkoord voor clubs en verenigingen. Bekijk ook snel de overzichtskaart van het Sportakkoord.

In het regeerakkoord 2017 ‘Vertrouwen in de toekomst’ schrijft het kabinet een sportakkoord te willen sluiten met in ieder geval de sportbonden, sportverenigingen, sporters met een beperking en gemeenten. Met dit Sportakkoord worden de perspectieven verenigd van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)/ Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en NOC*NSF met betrekking tot de sport in Nederland.

Wat is het Sportakkoord?

Het doel van het Sportakkoord is om de organisatie en de financiën van de sport toekomstbestendig te maken. Het Sportakkoord is er op gericht om sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor álle Nederlanders, in álle levensfasen. Om dit te realiseren is het belangrijk dat op lokaal en regionaal niveau lokale sportakkoord gesloten worden.

Deelakkoorden en thema’s?

In de Staatscourant van 20 juli 2018 is aangekondigd dat het Ministerie van VWS met ingang van 2019.

Om dit voor elkaar te krijgen hebben de strategische partners afspraken met elkaar gemaakt en zes ambities geformuleerd:

1. Inclusief sporten en bewegen
2. Duurzame sportinfrastructuur
3. Vitale sport- en beweegaanbieders
4. Positieve sportcultuur
5. Vaardig in bewegen
6. Topsport die inspireert

Binnen de ambitie ‘Vaardig in bewegen’ worden de RI-2 en RC-2 opleidingen (deels) vergoed.

Hoe werkt het sportakkoord?

Elke gemeente die meedoet wijst een onafhankelijke sportformateur aan. Deze vormt een lokale gelijkwaardige alliantie van sportclubs, gemeente en andere maatschappelijke organisaties. Samen bepalen deze partijen de ambities in jouw gemeente voor het lokale sportakkoord. Bovendien krijgt elke gemeente met een sportakkoord vanuit de gezamenlijke sport een Adviseur Lokale Sport. Deze adviseur staat sportclubs bij in het maken en uitvoeren van het akkoord.

Tijdens de uitvoering van het lokale Sportakkoord wordt op verschillende manieren geïnvesteerd in sport binnen jouw gemeente; o.a. door het beschikbaar stellen van services en diensten om clubs sterker te maken. De Lokale Sport Adviseur helpt jou met kiezen wat voor jouw club goed is.

Lees hier meer over de dienstverlening voor sportverenigingen binnen het sportakkoord.

Financiering aanvragen voor RI-2 en RC-2

Via het Sportakkoord zijn verschillende financieringsmogelijkheden beschikbaar voor verenigingen. Binnen de ambitie ‘Vaardig in Bewegen’ worden de RI-2 en RC-2 opleidingen (deels) vergoed.

Hoe kan je als vereniging gebruikmaken van deze financieringsmogelijkheid?

Stap 1: Neem contact op met de lokale Adviseur Lokale Sport.Weet je niet bij wie je moet zijn, neem dan contact op met [email protected].

Stap 2: De lokale Adviseur Lokale Sport helpt samen met de lokale verenigingsondersteuner om te kijken wat de mogelijkheden zijn in het vergoeden van de opleiding.

Stap 3: De lokale verenigingsondersteuner dient vervolgens een aanvraag in en na goedkeuring kan de opleiding in samenwerking met de bond gerealiseerd worden.

Bekijk voor meer informatie de Sportakkoord Brochure 2021 of neem contact op met [email protected].

Interessante links m.t.b. het Sportakkoord

Sportakkoord algemeen
Dienstverlening voor sportclubs binnen het Sportakkoord
Sportakkoord op de kaart
Sportakkoord voor clubs en verenigingen
Rijksoverheid – Nationaal Sportakkoord
Sport & Bewegen – Nationaal Sportakkoord in cijfers