roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Kennisplein Wedstrijden & evenementenWedstrijd organiseren

Evenementen en veiligheid

Elk evenement heeft de verantwoordelijkheid tegenover het publiek en deelnemers om in geval van onvoorziene gebeurtenissen adequaat op te treden.

Om dit te bevorderen is in Reglement voor Roeiwedstrijden (RvR) opgenomen dat er een veiligheidsfunctionaris dient te zijn die mogelijke risico’s inventariseert en maatregelen ter beperking daarvan neemt. Doel is dat in ieder geval één persoon binnen de organisatie zich bewust met dit veiligheidsaspect bezig houdt.

Binnenkort vind je hier een actueel document met de KNRB richtlijnen voor veiligheid.

Downloads

Downloaden 20160223-SafetyPlan-KHB-2016 .pdf - 80 KB