roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Kennisplein Reglementen & tucht Richtlijn boothuur

Richtlijn boothuur

De KNRB huurt boten en toebehoren van verenigingen als tijdelijke aanvulling op de vloot van de KNRB. Er dient voorafgaand aan een huurperiode een contract te worden afgesloten tussen de huurder en verhuurder, welke ter goedkeuring en ondertekening voor te leggen aan de directeur van de KNRB. 

Deze richtlijn geldt voor het huren van materiaal voor klassiek roeien en vervangt het artikel in het financieel statuut versie 2019. Coastal roeien wordt in deze richtlijn buiten beschouwing gelaten.

Downloads

Downloaden Richtlijn boothuur KNRB 2024 .pdf - 261 KB