roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Kennisplein Beleid & organisatieFysieke veiligheid

Incidentenregistratie

Een incident is elk negatief, onverwacht en onvoorziene gebeurtenis op de vaarwegen (roeiwateren), waarbij roeiboten, van de bij de KNRB aangesloten verenigingen, zijn betrokken.

Wanneer meldt je een incident?

Je meldt elk incident. Ook al is er geen directe of indirecte schade geconstateerd. Aan de hand van deze meldingen krijgt de Commissie Veiligheid van de KNRB inzicht in de gebeurtenissen. Zo lever je een bijdrage aan een veilige sport. Daarnaast kan de KNRB ondersteuning bieden aan roeiers/roeiverenigingen na een gebeurtenis.

Incidentenregistratie
Incident gemeld bij Vaarwegbeheerder? (bij geen melding zal de KNRB dit doen)
Is er politie betrokken bij de gebeurtenis?
Onderzoek door:
Actie KNRB gewenst bij ondersteuning nasleep?
Actie KNRB gewenst bij analyse gebeurtenis?
Actie KNRB gewenst bij voorlichting veiligheid?

Maximum file size: 20.48MB

Als u beeldmateriaal toevoegt, vermeld dan zo nauwkeurig mogelijk de plaats en tijd van de opname.