roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Kennisplein Beleid & organisatieDiversiteit & Inclusie

Onze club is van iedereen

In 2023 is NOC*NSF het beleidsprogramma “Onze club is van Iedereen” (OCIVI) gestart. Het doel van het programma is om inclusie in sportclubs te bevorderen en discriminatie tegen te gaan. De KNRB is aangesloten bij het OCIVI programma, wat betekent dat alle geïnteresseerde roeiverenigingen gebruik kunnen maken van het traject.

Trajectbegeleiding OCIVI

Binnen “Onze club is van iedereen” gaan verenigingen een traject in waarin zij zich richten op bewustwording rondom diversiteit binnen de eigen omgeving, op het gezamenlijk bepalen en handhaven van de norm “Hoe gaan wij met elkaar om?” en op het vergroten van het handelingsperspectief van bestuurders, trainer-coaches en juryleden. Verenigingen doorlopen het traject op basis van hun specifieke behoefte en de situatie waarin zij zich bevinden. Na het intakegesprek is trajectbegeleiding een van de mogelijke interventies.

Andere OCIVI interventies

VR-experience: Met Andere Ogen

De VR-experience ‘Met Andere Ogen’ van Critical Mass is ontworpen om deelnemers meer inzicht te geven in de beleving van een ander. Via Virtual Reality ervaren deelnemers verschillende perspectieven en ervaringen. Hierna gaan ze met elkaar in gesprek over belangrijke thema’s zoals sociale uitsluiting, discriminatie en racisme. De workshop biedt inzicht in diverse situaties van sociale uitsluiting en maakt onbesproken vooroordelen zichtbaar. Er wordt geluisterd naar verschillende doelgroepen en allerlei (onbewuste) vooroordelen en stereotyperingen komen aan bod.

Er zijn twee verschillende VR-experiences beschikbaar. Daarbij komen niet alleen de sporters aan bod, maar ook de machtsverhoudingen binnen een club, de kleedkamercultuur en de supporters langs de lijn.

De focus ligt niet alleen op het slachtoffer, maar ook op de perspectieven van omstanders. Door de ogen van deze mensen te kijken, worden de deelnemers aangemoedigd om na te denken over hun eigen keuzes in vergelijkbare situaties.

De VR-experience vormt het startpunt van open groepsgesprekken over maatschappelijke thema’s binnen de sport, zoals grensoverschrijdend gedrag, discriminerende spreekkoren en veiligheid binnen de sport. Tijdens deze groepsgesprekken wordt in samenspraak met een ervaren gespreksleider de vertaalslag gemaakt naar jouw club of team.

Praktisch
De experience, inclusief de workshop hierna, duurt in totaal ongeveer 60-70 minuten. Er kunnen maximaal 12 deelnemers aansluiten.

Theater: Onze Club is van Iedereen

Het theatergezelschap Live Your Story heeft speciaal voor sportclubs de voorstelling ‘Onze Club is van Iedereen’ ontwikkeld. Hierin zijn verhalen van allerlei sporters gebundeld. Het gaat over de verbindende kracht van sport, maar ook over de pijn van kansenongelijkheid en kwetsende uitingen. De voorstelling is toegankelijk en wordt gebracht met veel humor en liefde voor de sport. Thema’s die voorbij komen zijn: de cultuur van ‘een drankje na de wedstrijd’, veiligheid voor vrouwen in de sportschool, hoe spannend de kleedkamer kan zijn als je je niet voelt zoals de rest, discriminatie bij de inschrijving, het voor iedereen begrijpelijk maken van een uitleg en de vraag hoe je het nou toch voor iedereen goed kan doen. Bovenal gaat de voorstelling over wat sporten kan betekenen en hoe we het iedereen gunnen daarin een passende plek te vinden.

De spelers zetten (jong)volwassen sporters, maar ook bestuurders, trainer-coaches, scheidsrechters en beleidsmakers aan het denken over de positieve invloed die zij kunnen uitoefenen op de sportomgeving. Tijdens de workshop na de voorstelling gaan we in gesprek over wat jouw club kan doen om te zorgen dat iedereen zich thuis en veilig voelt bij jou op de sportclub. Er is ruimte om ervaringen te delen en vragen te stellen.

Praktisch
De voorstelling duurt 45 minuten. Een aansluitende workshop wordt op maat voor de club ingepland en tevens duurt ongeveer 45 minuten. Het is goed om van tevoren een beeld te hebben hoeveel personen er ongeveer willen aansluiten.

Workshop: Sport voor Iedereen. Diversiteit in onze club.

De John Blankenstein Foundation verzorgt al ruim tien jaar workshops in de sportsector om sporters en hun directe omgeving meer bewust te maken van hoe in de sport kan worden toegewerkt naar een inclusieve omgeving voor LHBTIQ+ers. De workshop ‘Sport voor iedereen. Diversiteit in onze club’ is een interactieve bijeenkomst. Aan de hand van praktische werkvormen worden ervaringen gedeeld en ontstaat er meer begrip over seksuele voorkeur en van mechanismen van insluiting en uitsluiting in de sport. Tijdens de workshops staat altijd een ervaringsverhaal van een LHBTIQ+ (top-)sporter centraal. Deelnemers krijgen concrete handvatten aangeboden waarmee ze uitsluiting en discriminatie leren herkennen en kunnen toewerken naar inclusie. Hiermee kan iedereen zelf bijdragen aan een positieve sociale norm en een veilig(er) sportklimaat binnen de club.

Praktisch
De workshop duurt ongeveer 90 minuten en is interessant voor iedereen die verbonden is aan de club. We raden een minimum aantal van 7 deelnemers en een maximum van 40 deelnemers aan.

Workshop: Fairplay

De Anne Frank Stichting heeft een Fair Play workshop gemaakt over discriminatie en respect in de sport. Tijdens de Fair Play workshop worden jonge sporters uitgedaagd om na te denken over hun eigen houding en keuzes. In de workshop worden deelnemers geconfronteerd met vormen van discriminatie binnen en buiten de lijnen. Zo werken ze samen aan respect, sportiviteit en inclusie.

De workshop bestaat uit drie onderdelen: een online game, positiespel en nagesprek.

1. De online game aftrap: de bal ligt bij jou – In deze game worden jongeren geconfronteerd met maatschappelijke dilemma’s binnen en buiten de lijnen. De game speelt zich af rond een voetbaltoernooi waarin alledaagse voorbeelden van discriminatie aan bod komen, die ook voor andere sporters herkenbaar zijn. Gedurende het spel bekijken de jongeren hoe een scenario verloopt en bepalen ze vervolgens individueel wat zij zouden doen.
2. Het positiespel – Na de game gaan de jongeren in kleine roepen met elkaar in gesprek aan de hand van situatiekaarten met voorbeelden uit de sport. Verschillende werkvormen laten jongeren nadenken over hun eigen opvattingen en keuzes. Situaties worden bekeken vanuit verschillende perspectieven. De jongeren krijgen hiermee meer inzicht in hun eigen houding en het effect van hun uitspraken en handelen op de ander.
3. Nagesprek – De workshop wordt afgesloten met een nagesprek. Zo maken de jongeren kennis met verschillende meningen, en met zichzelf. Ook is er ruimte om met elkaar na te denken over hoe je als individu, maar ook als team, kunt handelen in situaties waarin je geconfronteerd wordt met discriminatie.

Praktisch
De workshop duurt ongeveer 90 minuten en is interessant voor iedereen die verbonden is aan de club. We raden een minimum aantal van 7 deelnemers en een maximum van 30 deelnemers aan.

Trainingsprogramma: De mens achter de speler

Tijdens het trainingsprogramma ‘De Mens achter de speler’ gaan sporters en stafleden een traject in waar zij gaan zien dat ze meer op elkaar lijken dan van elkaar verschillen. Dit zorgt voor onderling begrip, verbinding en inclusie. Hierdoor ontstaat er meer plezier, een betere samenwerking, meer positiviteit en uiteindelijk een beter sportresultaat.

Het trainingsprogramma bevat een kick-off, workshops en één-op-één gesprekken:
– In de kick-off leren sporters en staf elkaar nog beter kennen en verbinden door een high impact training. Denk daarbij aan werkvormen zoals in het TV- programma ‘Over de Streep’
– Om het effect van de kick-off de rest van het seizoen door te laten werken, zijn er workshops voor sporters en trainer-coaches: 1) Beklijf-workshops voor sporters, die ervoor zorgen dat gedurende het seizoen de thema’s op verschillende manieren terugkomen. 2) En train-de-trainer-workshops, waarin trainer-coaches leren hoe ze zelf een positieve invloed kunnen uitoefenen op een veilig leerklimaat, inclusie en verbinding.
– Individuele gesprekken kunnen zowel met sporters als stafleden gevoerd worden en zijn op aanvraag.

Praktisch
De kick-off duurt 3 uur, de workshops 1,5-2 uur en de individuele gesprekken een uur. We raden een minimum aantal van 10 deelnemers en een maximum van 35 deelnemers aan. Het trainingsprogramma is geschikt voor sporters vanaf 12 jaar en voor alle leeftijden daarboven.

Aanvraagprocedure

Is jouw vereniging enthousiast over ‘Onze club is van iedereen (OCIVI)’ en wil je graag aan de slag met diversiteit op jouw vereniging? Neem dan voor meer informatie contact op met Luc Rensen via [email protected].

Meer informatie

De themapagina van NOC*NSF verwijst naar verschillende websites, tips, tools, opleidingen en achtergrondinformatie om mensen bewust te maken hoe de sport meer inclusief kan zijn en hoe we dit met elkaar kunnen doen.

Downloads

Downloaden OCIVI interventies menukaart .pdf - 324 KB
Downloaden Aanvraagroute lokale clubondersteuners .pdf - 126 KB