roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Kennisplein ToproeienBeleidsvisie Toproeien

Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP)

Het persoonlijk ontwikkelplan (POP) is gebaseerd op het Talentprofiel en het Meerjaren opleidingsplan van de KNRB. Het Talentprofiel is een methode om de ontwikkeling en opleidingsstatus van roeiers van te monitoren en in de tijd te volgen. In het Meerjarenopleidingsplan is vastgelegd wat de stadia zijn in de opleiding van roeiers voor het vak van topsporter.

Het POP dient als leidraad voor een gesprek tussen coach en atleet. De atleet en de coach vullen ieder onafhankelijk van elkaar het formulier in. Het formulier wordt daarna samen besproken. Er wordt gesproken over de discrepanties in de beoordeling van atleet en coach, er worden procesdoelen vastgesteld en er wordt een ontwikkelpad vastgelegd in de vorm van acties met deadlines.

Contact

De POP is een onderdeel van het Meerjarenopleidingsplan en valt onder het KNRB topsportsecretariaat.

De verantwoordelijk bestuurder is de commissaris topsport.

Downloads

Downloaden Persoonlijk Ontwikkelplan POP .pdf - 168 KB