roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Kennisplein Beleid & organisatieKNRB Basislicentie

Veelgestelde vragen KNRB Basislicentie

De KNRB Basislicentie is hét toegangsbewijs tot het roeien. Dit is de basis om te zorgen voor een veilig sportklimaat en een schone sport. Want met de KNRB Basislicentie verbindt iedereen zich direct aan de regels voor een veilige en eerlijke sport. Dit zijn het tuchtrecht, het Dopingreglement en de uitspraken van de Dopingautoriteit.

Iedere roeier die is aangemeld bij de KNRB krijgt automatisch een KNRB Basislicentie en is daarmee gebonden aan de voorgenoemde regels. Bestaande leden hebben begin december 2022 eenmalig een email met daarin hun KNRB nummer en een bevestiging van de KNRB Basislicentie ontvangen. Nieuwe leden ontvangen deze email wanneer zij bij de KNRB aangemeld worden door hun vereniging.

Op deze pagina verzamelen we alle vragen die jij als roeier of vereniging hebt. Mis je een vraag? Mail dan naar [email protected], dan helpen we je graag verder.

Algemene vragen

Waarom een KNRB Basislicentie?

In de roeisport werken we aan een veilige, integere en schone sport voor iedere roeier. Dit doen we met elkaar; roeiers, verenigingen en bond.

Om deze veilige, integere en schone sport te bereiken, is door de verenigingen afgesproken dat alle leden van roeiverenigingen en de roeiverenigingen zelf zich aan een aantal regels houden. Deze regels zijn te vinden in de reglementen van de verenigingen én in de statuten, het huishoudelijk reglement en het tuchtreglement van de roeibond. Het KNRB tuchtreglement heeft betrekking op seksuele intimidatie, doping, matchfixing en algemene tuchtzaken.

Niet alleen vinden wij het zelf belangrijk om een veilige sport tot stand te brengen, maar daarnaast stellen NOC*NSF, Dopingautoriteit en WADA (wereld antidoping organisatie) eisen aan de regels waaraan wij moeten voldoen. In het kort: als niet alle leden van verenigingen gebonden zijn aan de regels, kan geen enkele roeier deelnemen aan wedstrijden.

De KNRB is aangesloten bij het Instituut Sportrechtspraak voor het behandelen van tuchtzaken rond doping, seksuele intimidatie en matchfixing. Met het inrichten van de KNRB Basislicentie kan het ISR optreden voor de KNRB.

De KNRB Basislicentie zorgt ervoor dat leden van de roeiverenigingen gebonden zijn aan de regels. De leden van roeiverenigingen worden met de Basislicentie geen lid van de KNRB.

De KNRB Basislicentie is er niet alleen om te voldoen aan de regels rond tucht, maar is ook onderdeel van een stap richting een landelijke roeigemeenschap:
Het voornemen is om op de KNRB Basislicentie, om te beginnen de roeivaardigheid en stuurvaardigheid van leden van de verenigingen te laden. En daarmee de mogelijkheid te creëren om op ander water dan dat van de eigen vereniging te varen of sturen. Dit toekomstbeeld wordt omarmd door meerdere verenigingen.

Welke email hebben roeiers ontvangen over de KNRB Basislicentie?

Begin december 2022 is er eenmalig een email gestuurd met het persoonlijke KNRB nummer en een bevestiging van de KNRB Basislicentie naar alle roeiers die op dat moment bij de KNRB waren aangemeld. Roeiers die vanaf nu door hun vereniging bij de KNRB worden aangemeld, ontvangen automatisch een email met hun persoonlijke KNRB nummer en een bevestiging van de KNRB Basislicentie.

In dit document staan de emails die naar de roeiers zijn of worden verzonden.

Hoe gaat de KNRB de KNRB Basislicentie invoeren?

Nu al zijn de verenigingen verplicht (conform artikel 26 van het HR) de namen en overige gegevens van hun leden op te nemen in de ledenregistratie van de KNRB. Aan deze registratie koppelt de KNRB de uitgifte van de KNRB Basislicentie. Vervolgens wordt de registratie van de KNRB Basislicentie aan het verenigingslid bevestigd, zodat daarmee de directe binding tussen bond en verenigingsleden aangetoond wordt.

Op deze manier krijgt iedere roeier die bekend is bij de KNRB een bericht via de mail over de KNRB Basislicentie. Alle roeiers die op dit moment zijn geregistreerd bij de KNRB ontvangen begin december 2022 eenmalig een mail met daarin hun KNRB nummer en een bevestiging van de KNRB Basislicentie. Alle nieuwe roeiers die daarna worden geregistreerd, ontvangen deze email wanneer zij door hun vereniging aangemeld worden bij de KNRB.

Waarom noemen we deze registratie en bevestiging van registratie een licentie?

In de KNRB statuten is dit reeds vastgelegd in artikel 6.4: “Een veilig, integer en schoon sportklimaat verlangt dat leden van Lidverenigingen een individuele rechtsverhouding aangaan met de KNRB. Deze rechtsverhouding draagt de naam licentie. Het bestuur kan ter aanvulling op het huishoudelijk reglement verschillende licenties voorstellen aan de algemene vergadering met daarvoor geldende voorwaarden. Het bestuur doet daarbij ook een voorstel tot vaststelling van de kenmerken van leden van de Lidverenigingen die over (een van) deze licenties dienen te beschikken. Zodra een licentie is opgenomen in het huishoudelijk reglement, zijn Lidverenigingen verplicht te bewerkstelligen dat de betreffende leden zich individueel aan deze licentie verbinden. Naast licenties voor de leden van de Lidverenigingen kan het bestuur op dezelfde wijze licenties (laten) vaststellen en nader uitwerken voor niet-leden van Lidverenigingen die betrokken zijn bij enige aspect van de roeisport.”

Dat betekent dat we zijn gehouden aan het gebruik van de term licentie om deze individuele binding realiseren.

Jullie leden zijn en worden hiermee geen lid van de KNRB; leden zijn lid van de vereniging en de vereniging is lid van de KNRB. Leden van de verenigingen staan alleen geregistreerd bij de KNRB. De licentie is juist als oplossing gekozen voor een directe binding aan de regels, maar zonder lidmaatschap van de bond.

Wat kost de KNRB Basislicentie?

Voor de KNRB Basislicentie worden geen kosten in rekening gebracht.

Past de Basislicentie binnen de regels gelet op de AVG?

Waar het inzage in persoonsgegevens betreft, mogen personen inzicht geven in hun eigen gegevens. Verenigingen hebben inzage in de gegevens van hun leden waar deze van belang zijn voor de vereniging. Elke vereniging heeft immers te maken met persoonsgegevens waarmee zorgvuldig moet worden omgegaan. De AVG vormt geen belemmering.

Gaat de KNRB Basislicentie de Wedstrijdlicentie vervangen?

Nee, de Wedstrijdlicentie of W-licentie blijft (voorlopig) bestaan naast de KNRB Basislicentie.

Kunnen de vaardigheidsbewijzen of bevoegdheden van de roeier ook zichtbaar gemaakt worden in het persoonlijke profiel en in het verenigingsoverzicht?

Dit is een mogelijke uitbreiding voor de toekomst. De KNRB gaat in gesprek met verenigingen en roeiers welke mogelijkheden zij zien voor de uitbreiding van de KNRB Basislicentie.

Vragen voor jou als roeier

Wat verandert er voor mij?

Voor jou als roeier verandert er niets. Via jouw vereniging die lid is van de KNRB ben je op dit moment al gebonden aan de regels voor een veilig en schoon sportklimaat. Het NOC*NSF en de Dopingautoriteit vragen echter om een directe binding en niet via de vereniging. Deze directe binding wordt nu gemaakt door de KNRB Basislicentie.
 
Door het toesturen van jouw KNRB nummer, is het gemakkelijker om een account aan te maken op Mijn.roeien.nl. Via dit account kan je je gegevens inzien, een W-licentie aanvragen of inschrijven voor evenementen. In de toekomst willen we dit nog verder gaan uitbreiden.

Hoeveel mails ga ik van de KNRB ontvangen?

Je zult eenmalig een mail van de KNRB ontvangen met daarin jouw KNRB nummer. Roeiers die begin december stonden geregistreerd bij de KNRB hebben deze email begin december 2022 ontvangen. Iedereen die daarna wordt geregistreerd, ontvangt deze mail bij aanmelding door hun vereniging bij de KNRB.

Wat kan ik met een KNRB Basislicentie?

Op dit moment is de KNRB Basislicentie er alleen voor de directe binding aan de regels voor een veilige en schone sport. In de toekomst willen we dit verder uit gaan breiden door hier ook bepaalde verkregen vaardigheden onder te laten registreren.

In de mail die je hebt ontvangen over de KNRB Basislicentie staat jouw KNRB nummer. Met dit nummer kan je een account aanmaken op mijn.roeien.nl. In dit account kan je nu al je gegevens inzien, een W-licentie aanvragen of inschrijven voor evenementen.

Ik heb bezwaar tegen deze licentie waar moet ik dat kenbaar maken?

Wanneer je bezwaar hebt tegen de KNRB Basislicentie, dan kan je dit aangeven bij de secretaris van jouw vereniging. Je zal dan uitgeschreven moeten worden bij de KNRB en als lid van de vereniging.

Ben ik nu lid van de KNRB?

Nee, je bent lid van jouw vereniging en jouw vereniging is lid van de KNRB. Leden van de verenigingen staan geregistreerd bij de KNRB, maar zijn geen lid. De licentie is juist als oplossing gekozen voor een directe binding aan de regels, maar zonder lidmaatschap van de bond.

Kan ik mijn eigen profiel beheren?

Met het ontvangen KNRB nummer kan je inloggen in mijn.roeien.nl. Daar kan je jouw gegevens inzien. Wanneer er iets niet klopt aan deze gegevens, kan je dat bij de ledenadministratie van jouw vereniging aan laten passen.

Kan ik nu op doping worden gecontroleerd?

In theorie zou dit kunnen. In de praktijk zullen alleen de topsporters op doping gecontroleerd worden. Controle bij evenementen en wedstrijden is natuurlijk nooit uitgesloten.

Kan ik met mijn KNRB nummer een Wedstrijdlicentie (W-licentie) aanvragen?

Ja. In de mail die je hebt ontvangen over de KNRB Basislicentie staat jouw KNRB nummer. Met dit nummer kan je een account aanmaken op mijn.roeien.nl. In dit account kan je nu al je gegevens inzien, een W-licentie aanvragen of inschrijven voor evenementen.

Wat zijn de voordelen voor mij als roeier?

Via de ontvangen mail worden verenigingsleden geïntroduceerd in de wereld van het roeien.
 
In de mail staat o.a. jouw KNRB nummer. Met dit nummer kan je een account aanmaken via mijn.roeien.nl of de app. Nu iedereen direct bekend is met zijn of haar KNRB nummer, is het gemakkelijker een wedstrijdlicentie aan te vragen of in te schrijven voor een interessante webinar, evenement of opleiding. In jouw profiel kunnen ook vaardigheidsbewijzen, deelnames aan wedstrijden, evenementen, opleidingen en wedstrijdresultaten getoond worden. Een deel hiervan is momenteel al ingericht en dit wil de KNRB in de toekomst gaan uitbreiden.

Bovendien zorgt de KNRB Basislicentie er voor dat iedereen is gebonden aan de regels voor een veilige en schone sport. Dit is voor iedereen prettiger roeien.

Is de KNRB Basislicentie een vervanging voor de Wedstrijdlicentie?

Een aantal verenigingen stelt het op prijs wanneer de W-licentie wordt afgeschaft bij het doorvoeren van de KNRB Basislicentie. Daarnaast stellen veel roeiers die aan wedstrijden deelnemen prijs op de specificatie die de W-licentie biedt. Daarom zal de W-licentie (voorlopig) blijven bestaan.
Het bekend maken van het KNRB nummer en de directe verwijzing naar het Mijn roeien account, zal het aanvragen van de W-licentie wel een stuk makkelijker maken. De KNRB gaat in gesprek met de verenigingen om te komen tot een aanpak voor de W-licentie.

Ik heb de email met mijn persoonlijke KNRB nummer niet ontvangen. Wat nu?

Door bijvoorbeeld een strenge spamfilter, een emailadres op een niet-mailen lijst of een emailadres wat door meerdere familieleden wordt gebruikt, kan het zijn dat je de mail met je persoonlijke KNRB nummer en de bevestiging van de KNRB Basislicentie niet hebt ontvangen. Is dit bij jou het geval, vraag dan in ieder geval bij de ledenadministratie van jouw vereniging na of jouw emailadres correct staat geregistreerd in Mijn Vereniging. Zonder correct emailadres kan je namelijk geen profiel aanmaken op mijn.roeien.nl.

Iedere bij de KNRB aangemelde roeier ontvangt automatisch een KNRB Basislicentie. Ook als je de email hierover niet hebt ontvangen. Het is daarnaast ook mogelijk om zonder jouw persoonlijke KNRB nummer een profiel aan te maken op mijn.roeien.nl. En anders kun je jouw KNRB nummer opvragen bij de ledenadministratie van jouw vereniging. Hier vind je een voorbeeld van de mail die is verstuurd naar alle roeiers.

Wordt jouw vraag hierboven niet beantwoord? Stuur dan een mail naar de secretaris van jouw vereniging.

Vragen van de vereniging

Wat is mijn taak hierin als vereniging?

De KNRB heeft de procedure rond de KNRB Basislicentie zo ingericht dat dit zo weinig mogelijk tijd, moeite of geld kost voor de verenigingen en hun leden.

Het reeds bestaande proces van het doorgeven van het ledenbestand (inclusief correct e-mailadres) wordt uitgebreid met een mailbevestiging aan de aangemelde verenigingsleden dat zij zijn geregistreerd bij de bond. Deze eenmalige automatische e-mailbevestiging van de KNRB aan het verenigingslid is voldoende om de KNRB Basislicentie te bevestigen.

Let op: Belangrijk is wel dat de vereniging in de inschrijfvoorwaarden/algemene voorwaarden én in een privacy verklaring een paragraaf heeft opgenomen dat bij aanmelden bij de vereniging ook een registratie bij de bond zit. Dit zou er al in moeten staan, want dit is immers bestaande praktijk. Wij verzoeken u om dit te controleren en zo nodig aan te passen.

Naast deze controle wordt er van de vereniging dus geen andere actie verwacht dan de reeds bestaande opgave van haar leden aan de KNRB.

Wat verandert er voor de vereniging?

Voor verenigingen verandert er niets. Behalve dat de leden van de vereniging na inschrijving bij de KNRB automatisch een bevestiging ontvangen van deze inschrijving.

Ik heb de informatieavonden gemist, waar kan ik de presentatie bekijken?

Hélène Fobler heeft een filmpje gemaakt met daarin de presentatie en de uitleg bij de presentatie over de KNRB Basislicentie. Het filmpje is hier terug te kijken: https://www.youtube.com/watch?v=DEyjFHKBMUE

Heeft de KNRB voor ons voorbeeld mails en communicatie?

In dit document staan de emails die begin december 2022 naar alle bij de KNRB geregistreerde roeiers zijn gestuurd. Ook staat hier de email die automatisch wordt verzonden bij een nieuwe aanmelding bij de KNRB.
Daarnaast heeft iedere vereniging eind november een informatiedocument over de KNRB Basislicentie ontvangen.

Hoeveel emails gaan mijn leden van de bond ontvangen?

Alle reeds bij de KNRB geregistreerde roeiers hebben begin december 2022 eenmalig een email over de KNRB Basislicentie ontvangen. Alle roeiers die daarna worden aangemeld bij de KNRB zullen na inschrijving automatisch eenmalig een email ontvangen.

Een aantal leden van de vereniging hebben de mail met het persoonlijke KNRB nummer en de KNRB Basislicentie niet ontvangen. Wat nu?

Begin december hebben bijna alle roeiers een email gekregen over de KNRB Basislicentie met als titel: Jouw persoonlijke KNRB nummer. Deze email is verzonden vanuit ons mailprogramma. Vanwege ontdubbeling van emailadressen en een niet-mailen lijst in dit programma heeft helaas niet iedereen deze mail ontvangen. Dit is geen probleem; iedere roeier heeft automatisch de KNRB Basislicentie ontvangen. Leden hoeven hier niets meer voor te doen of te bevestigen.

Wanneer leden bij jullie aangeven dat ze de KNRB Basislicentiemail niet hebben ontvangen, adviseren wij om te kijken of deze leden goed zijn aangemeld in Mijn Vereniging en of het emailadres wat geregistreerd staat correct is. Daarnaast kunnen jullie het KNRB nummer aan hen doorgeven zodat zij, indien gewenst, een profiel aan kunnen maken op mijn.roeien.nl. Dit kan overigens ook zonder KNRB nummer.

Alle informatie over de KNRB Basislicentie staat op onze website, evenals een voorbeeld van de email die naar de roeiers is verstuurd. Hier kan je leden naar verwijzen. Mocht het toch wenselijk zijn dat de roeiers de mail nog ontvangen, dan kan je een verzoek hiervoor sturen naar [email protected].

De leden van mijn vereniging roeien geen wedstrijden, is deze KNRB Basislicentie dan wel nodig?

De KNRB Basislicentie is er om te zorgen voor een veilige en eerlijke sport. Ook mensen die geen wedstrijden roeien hebben recht op een veilige sport waarin iedereen begrijpt welke regels er gelden. Dit betreft niet alleen doping. Alle roeiers, ook recreatieve roeiers, moeten gebonden zijn aan deze regels. Ook voor de recreatieve roeiers verandert er niets. Via de vereniging die lid is van de KNRB zijn alle roeiers op dit moment al gebonden aan de regels voor een veilig en schoon sportklimaat.

Hoe zorgen wij ervoor dat junioren de regels kennen en de licentie ontvangen?

Juniorleden zullen net als de seniorleden een mail ontvangen op het opgegeven emailadres met daarin de bevestiging van de KNRB Basislicentie en het betreffende KNRB nummer.

Welke voordelen kan de KNRB Basislicentie in de toekomst nog meer bieden voor mijn vereniging?

Elke roeier van de vereniging is aangemeld bij de KNRB via Mijn Vereniging. Via Mijn Vereniging zijn nu al veel interessante selecties uit te draaien. Zo kan je bijvoorbeeld zien welke leden er over een W-licentie beschikken of wie welke opleiding of cursus heeft gevolgd of afgerond. De KNRB kan zich voorstellen dat dit een goede database is om nog meer vaardigheden te registreren. Hierdoor zal je bij nieuwe leden die van een andere vereniging komen minder tijd en energie hoeven te steken in het opleiden van deze roeiers. Je kunt je beperken tot de verenigings- en roeiwater specifieke zaken.

Je kunt er je coaches en instructeurs beheren, want je weet precies wie er welke diploma’s en bijscholing heeft. Zo kun je in het kader van ‘veilig en vertrouwd sporten’ of op andere thema’s, je coaches/instructeurs gericht aan bijscholingen laten deelnemen. Ook zelf georganiseerde bijscholingen zijn, mits geregistreerd, zichtbaar te maken in het profiel van het verenigingslid en dus zichtbaar voor de vereniging.

Bij wie kan ik bij de KNRB terecht als ik vragen heb over de KNRB Basislicentie?

Wanneer je een vraag hebt over de KNRB Basislicentie kan je een mail sturen naar [email protected].