roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Kennisplein Beleid & organisatieBeleid

Verenigingsmonitor

De verenigingsmonitor is een terugkerend vergelijkend onderzoek onder de roeiverenigingen en verenigingen buiten de roeisport dat diverse verenigingszaken bevraagt. Om inzichtelijk te maken hoe verenigingen zich tot elkaar verhouden op het gebied van onder meer visie en strategie, ledenbeleid, sporttechnische zaken, sociaal veilige sportomgeving, accommodatiezaken, vrijwilligers en betaalde krachten, maatschappelijke impact, samenwerkingen en financiën zijn we in 2021 gestart met de verenigingsmonitor. 

Toekomstbestendige beleidsplannen

Op basis van de data uit de Verenigingsmonitor kunnen clubs onder andere aan de slag met het maken van toekomstbestendige beleidsplannen. In 2018 heeft de KNHB (hockeybond), met hulp van het NOC*NSF Innovatiefonds, de Verenigingsmonitor laten ontwikkelen. Deze monitor is vervolgens door NOC*NSF doorontwikkeld en met behulp van aangesloten sportbonden sport-specifiek gemaakt (zo ook voor roeien).

Bekijk hieronder een video waarin uitleg wordt gegeven over de verenigingsmonitor.

Benchmark dashboard

Heeft jouw vereniging de Verenigingsmonitor ingevuld? Dan krijg je toegang tot het benchmark dashboard. In het benchmark dashboard zie je de resultaten terug vanuit de verenigingsmonitor 2022-2023. Zo zie je bijvoorbeeld hoe hoog de contributie is bij verenigingen bij jou in de buurt, hoe andere verenigingen inkomsten genereren en hoe andere verenigingen omgaan met onderwerpen zoals ledenbeleid en opleidingen. Om de inzichten nog waardevoller en specifieker te maken, kun je in het dashboard door middel van filters benchmarkgroepen instellen.

Inloggen
Je vindt het benchmark dashboard op deze pagina. Om in te loggen, gebruik je dezelfde inloggegevens als voor de verenigingsmonitor (de vragenlijst), met als gebruikersnaam je verenigings-ID. Het wachtwoord heeft jouw vereniging zelf ingesteld. Ben je het wachtwoord vergeten? Klik dan op ‘wachtwoord vergeten’ en vul bovenstaande gebruikersnaam in. De secretaris ontvangt dan een mail om een nieuw wachtwoord in te stellen.

Vragen
Lukt het jou niet om in te loggen of heb je een vraag over de verenigingsmonitor of het gebruik van het benchmark dashboard? Neem dan contact op met (Luc Rensen) door een mail te sturen naar ([email protected]). We wensen je veel plezier met het gebruik van het benchmark dashboard en hopen dat je hier veel waardevolle inzichten uit gaat halen!

Bekijk hieronder een video waarin uitleg wordt gegeven over het benchmark dashboard.

Algemene informatie over de verenigingsmonitor

Vergelijk jouw vereniging met andere sportclubs

De resultaten uit dit onderzoek bundelen we in een Benchmark Dashboard. Alle deelnemende verenigingen krijgen toegang tot het dashboard. Dit biedt een visueel overzicht van alle aspecten van jouw vereniging (in vergelijking tot een selectie andere verenigingen). Dit kan helpen bij het zien van kansen voor een gezonde toekomst en het maken en herijken van toekomstbestendige beleidsplannen. Tevens beogen we als roeibond op basis van de uitkomsten kansen te zien om onze verenigingsondersteuning gerichter te laten aansluiten op de huidige en gewenste situatie van jouw vereniging.

Krijg toegang tot jouw eigen Benchmark Dashboard

In het Benchmark Dashboard kunnen verenigingen zich vergelijken met een selectie andere verenigingen. Bijvoorbeeld met verengingen van dezelfde grootte. Zo krijg je op allerlei gebieden meer inzicht in de kwaliteit van je eigen vereniging ten opzichte van andere verenigingen. Je  kunt van elkaar leren: op welke terreinen gaat het goed en op welke kun je nog verbeteringen doorvoeren? Op basis hiervan kun je jouw beleidsplannen herijken en nieuwe plannen ontwikkelen. Daarnaast geeft het de KNRB inzicht in wat er leeft binnen de verenigingen.  Door het invullen van de verenigingsmonitor draag je bij en spreek je mee over de toekomst van de roeisport. Jouw bijdrage doet ertoe! 

Wat vind je in het dashboard?

Het dashboard bevat informatie over visie en strategie, ledenbeleid, sporttechnische zaken, sociaal veilige sportomgeving, accommodatiezaken, vrijwilligers en betaalde krachten, maatschappelijke impact, samenwerkingen en financiën. Op al deze gebieden kun je jouw vereniging vergelijken met andere verenigingen. Zo zie je bijvoorbeeld of leden van andere verenigingen minder of meer contributie betalen dan eigen leden, hoe andere verenigingen inkomsten genereren en hoe zij omgaan met onderwerpen zoals ledenbeleid en opleidingen. We verwachten het benchmark dashboard op te leveren in september 2023.

Welke voordelen biedt de verenigingsmonitor voor jouw vereniging?

– Inzicht in welke thema’s jouw vereniging uitblinkt en waar nog kansen liggen;
– Gericht aan de slag kunnen gaan met het maken van toekomstbestendige plannen of het herijken van bestaande plannen;
– Leren van en vergelijken met andere verenigingen van dezelfde grootte en in dezelfde regio. Je krijgt toegang tot een Benchmark Dasboard waarin je jouw vereniging met andere verenigingen, van zowel binnen als buiten de roeisport kan vergelijken.
N.B.: de data in het Dashboard zijn geanonimiseerd. Je kunt jouw vereniging enkel met een groep verenigingen vergelijken (niet één op één);
– Gericht aan de slag kunnen gaan met het maken van toekomstbestendige plannen of het herijken van bestaande plannen;
Geïnspireerd worden door tips en best practices die in de vragenlijst staan;
– Gerichter advies en ondersteuning krijgen van de KNRB over hoe je als vereniging volgende stappen kunt zetten;
– Door de verenigingsmonitor in te vullen krijgt de KNRB een inzichtelijk beeld van de vitaliteit van de verenigingen en welke verschillen er zijn tussen verenigingen. Deze informatie gebruiken we voor verdere ontwikkeling van de dienstverlening aan onze verenigingen.

Praktische informatie over het invullen van de verenigingsmonitor

Sinds dit jaar werken we met een inlogportal per vereniging. Via deze portal kun je:

– De vragenlijst bereiken;
– (Delen van) de vragenlijst doorsturen naar medebestuurders;
– De voortgang van de vragenlijst bekijken;
– Het benchmark dashboard inzien (na de zomer). 

Daarnaast is het goed om te weten dat:

– De vragenlijst openstaat tot 15/6/2023;
– Het invullen van de vragenlijst ongeveer twee uur duurt;
– Je de vragenlijst in etappes kunt invullen, dit hoeft niet in één keer;
– Je de vragenlijst samen met anderen kunt invullen. Je kunt anderen onderdelen van de vragenlijst toesturen via de portal;
– Je in de vragenlijst ook handige tips en best practices vindt van andere verenigingen;
– Je door het invullen van de verenigingsmonitor als bestuurder bijdraagt aan en meespreekt over de toekomst van de roeisport. Jouw bijdrage doet ertoe;
– De verenigingsmonitor is een terugkerend onderzoek. Dit betekent dat het invullen van de vragenlijst komende jaren een stuk sneller gaat. We vullen namelijk de komende jaren zoveel mogelijk antwoorden in op basis van de ingevulde informatie uit voorgaande editie. Als je al eerder hebt deelgenomen aan de verenigingsmonitor is zoveel mogelijk informatie al geprifilled voor jouw vereniging. Deze antwoorden hoef je dan alleen nog te controleren;
– Ter voorbereiding  kan je de PDF-vragenlijst al op voorhand delen met jouw mede bestuursleden;
– In september 2023 ontvangen de deelnemende verenigingen de inloggegevens voor de eigen Dashboard. Vanaf dan heb je inzicht in de uitkomsten en kan je starten met vergelijken.

Contactgegevens

Luc Rensen
[email protected]
Mirella Feeke
[email protected]

Veelgestelde vragen

Wanneer krijg ik toegang tot het Benchmark Dashboard?

Je krijgt toegang tot het Benchmark Dashboard wanneer je de Verenigingsmonitor 2023 hebt ingevuld. De inloggegevens van het Dashboard worden in september van 2023 toegestuurd naar de contactpersoon.

Hoe lang duurt het om de vragenlijst in te vullen?

Het invullen van de vragenlijst neemt c.a. twee uur in beslag en bestaat uit 10 onderdelen. Je kunt de vragenlijst in gedeeltes invullen door de link in de e-mail te gebruiken (bijvoorbeeld door elke week twee onderdelen in te vullen). Het is mogelijk om het invullen door verschillende bestuursleden te laten doen. Via het hoofdmenu kun je elk onderdeel naar een specifieke bestuurder sturen waardoor het invulwerk wordt verdeeld. Sla tussentijds de vragenlijst steeds goed op (middels de knoppen van de vragenlijst -volgende).

Daarnaast wordt het invullen van de monitor elk jaar steeds sneller, aangezien we de antwoorden van de vorige editie inladen die je enkel hoeft te controleren en aan te vullen.

Belangrijk: gebruik de knoppen van de vragenlijsttool (onderaan elke pagina) om voor en achteruit te gaan in de vragenlijst of door op de hoofdstukken in de inhoudsopgave (links in beeld naast de vragen). 

Wordt het invullen van de vragenlijst makkelijker/minder tijdsintensief?

Als je hebt deelgenomen aan de verenigingsmonitor 2021, dan gaat het invullen van de vragenlijst in 2023 een stuk sneller. We vullen namelijk waar mogelijk de antwoorden al voor je in op basis van wat jouw vereniging in voorgaande editie(s) heeft ingevuld. Je hoeft deze antwoorden dus alleen nog te controleren en waar nodig aan te passen.

Is dit de eerste keer dat de verenigingsmonitor door jouw vereniging wordt ingevuld, dan worden de antwoorden van deze editie meegenomen voor de volgende editie. De volgende keer gaat dan op dat de antwoorden alleen nog gecontroleerd en waar nodig aangepast moeten worden.

Wie krijgt er inzicht in mijn ingevulde antwoorden?

Alleen jouw vereniging krijgt inzicht in de door jullie ingevulde antwoorden. In het benchmark dashboard is het namelijk enkel mogelijk om een vergelijking te maken met een groep van minimaal vijf verenigingen. Je kunt dus geen één op één vergelijking maken. Alleen medewerkers van de KNRB krijgen inzicht in de antwoorden, mits dit noodzakelijk is voor hun werkzaamheden.

Hoe krijg ik toegang tot het Benchmark Dashboard?

Zodra het dashboard online staat komt hier een link naar het Benchmark Dashboard. Op deze pagina kun je inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. De gebruikersnaam en wachtwoorden worden in september van 2023 verstuurd naar het bestuur van de verenigingen die de verenigingsmonitor hebben ingevuld.

Hoe werkt het Benchmark Dashboard?

Wanneer het dashboard is ontwikkeld en in september 2023 wordt vrijgegeven zal hier meer informatie geplaatst worden over het gebruik van het dashboard.

Bij wie kan ik terecht met vragen of ideeën over het Benchmark Dashboard?

Met vragen of ideeën kan je terecht bij Luc Rensen ([email protected]) of Mirella Feeke ([email protected]). 

Wat heeft mijn vereniging aan dit onderzoek?

De vragenlijst van de verenigingsmonitor 2023 is onderdeel van een benchmark: een vergelijkend onderzoek onder verenigingen. Door dit onderzoek krijgen we meer inzicht in de kwaliteiten van de verenigingen op het gebied van visie en strategie, ledenbeleid, sporttechnische zaken, sociaal veilige sportomgeving, accommodatiezaken, vrijwilligers en betaalde krachten, maatschappelijke impact, samenwerkingen en financiën.

De inzichten delen we met alle deelnemende verenigingen via een zogeheten Benchmark Dashboard: een tool waarin de gegevens van alle verenigingen anoniem samenkomen en (vergelijkende) resultaten overzichtelijk worden weergegeven. Als jouw vereniging de vragenlijst invult, krijg je in september 2023 toegang tot dit dashboard en kan je jouw vereniging vergelijken met een groep van verenigingen. Bijvoorbeeld met vereniging van dezelfde grootte, in dezelfde regio. Zo kan je van elkaar leren: op welke terreinen gaat het goed en op welke kun je nog verbeteringen doorvoeren? Op basis hiervan kun je jouw beleidsplannen herijken en nieuwe plannen ontwikkelen. Tevens vind je in de vragenlijst ook handige tips en best practices van andere verenigingen.

Hoe vul ik de vragenlijst in?

Halverwege april 2023 heeft de secretaris van jouw vereniging per mail een wachtwoord en gebruikersnaam ontvangen om de vragenlijst in te vullen. We begrijpen dat de vragenlijst veel vraagt van de bestuurders, daarom beogen we het invullen iets gemakkelijker te maken middels:

– De vragenlijst start met een persoonlijke inlogportal. Hier kun je starten met de vragenlijst, de voortgang inzien, onderdelen van de verenigingsmonitor doorsturen naar medebestuursgenoten en het dashboard inzien.
– Wanneer je start met de vragenlijst kun je middels de inhoudsopgave (altijd links naast de vragen in beeld) navigeren door de vragenlijst.
– Je kunt (grotendeels) zelf de volgorde bepalen waarin je de onderdelen invult. Wel zijn er twee spelregels: (1) Start met het invullen van de onderdelen ‘Visie en strategie’ en ‘Ledenbeleid’ en (2) Eindig met het onderdeel ‘Financiën’
– Je kunt de vragenlijst in etappes invullen. Klik op de link in de e-mail die in half april 2023 naar de secretaris van jouw vereniging is gestuurd, dan kom je uit waar je de vorige keer was gebleven.
– Je kunt de vragenlijst samen met andere invullen. Het is mogelijk om hen een onderdeel van de vragenlijst toe te sturen via de tool op de persoonlijke inlogportal.
– Wanneer je op de knop ‘’volgende’’ klikt wordt de vraag automatisch opgeslagen.

Tot wanneer kan ik de vragenlijst invullen?

Je kunt de vragenlijst invullen tot en met 15 juni 2023. Daarna wordt de vragenlijst gesloten. twee jaar later volgt een nieuwe ronde.

Hoe kom ik weer terug in mijn eigen vragenlijst?

Om weer terug te gaan naar je eigen vragenlijst, heb je je eigen unieke link nodig. Deze vind je in de e-mail die de secretaris van je vereniging op 11 april 2023 heeft ontvangen.

Wanneer staan de gegevens uit de Verenigingsmonitor 2020-2021 in het Benchmark Dashboard?

We verwachten in september 2023 de data van verenigingen uit de Verenigingsmonitor in het Benchmark Dashboard te hebben geladen. Dit zijn de data van verenigingen die compleet zijn én waarvan de invoer gecheckt is door de KNRB (hierover kan contact met je worden opgenomen).

Moet ik de vragenlijst in de volgorde van de negen onderdelen invullen?

Nee, maar er zijn twee spelregels wat betreft de volgorde van invullen:

– Start met het invullen van de onderdelen ‘Visie en strategie’ en ‘Ledenbeleid’
– Eindig met het onderdeel ‘Financiën’

Welke manieren zijn er om de verenigingsmonitor zo efficiënt mogelijk in te vullen?

– Door één persoon de leiding en coördinatie te geven over de vragenlijst. Die persoon kan de verschillende onderdelen uitzetten bij verschillende personen binnen de vereniging. Zo kunnen zij zelf de vragen binnen dit onderdeel beantwoorden. Ook kunnen meerdere mensen tegelijkertijd aan meerdere onderdelen werken.
– Door één of meerdere (digitale) avonden te organiseren met de betrokken personen die nodig zijn om de vragenlijst in te vullen en samen de vragenlijst heen te lopen. 
– Door om één persoon (of twee personen) de vragenlijst helemaal in te laten vullen. Dit dient wel iemand te zijn die goed op de hoogte is van alle aspecten binnen de vereniging. Hierna kunnen specifieke bestuurders de antwoorden controleren.

Worden mijn antwoorden tussendoor opgeslagen?

Ja, Je ingevulde antwoorden worden alleen opgeslagen wanneer je op de knop ‘volgende’ klikt (dus niet wanneer je klikt op de knop ‘Naar hoofdmenu’). Als bijvoorbeeld op één pagina vraag 22, 23 en 24 staan en je vult deze in en klikt op volgende, dan zijn alle ingevulde antwoorden tot en met vraag 24 opgeslagen. Het is dus belangrijk om eerst op volgende te klikken en dan pas internet af te sluiten als je tussendoor stopt.

Kan ik een eerder gegeven antwoord aanpassen?

Ja, dat kan. Als je bijvoorbeeld bij vraag 50 bent en je hoort van een medebestuurder dat vraag 30 toch een ander antwoord moet zijn dan kun je terug naar vraag 30 en het antwoord aanpassen. Het systeem onthoudt dan de eerder gegeven antwoorden tot en met vraag 50. Je kunt na de aanpassing dus weer verder bij de vraag waar je was gebleven.

Ik wil de verenigingsmonitor invullen maar ik heb geen e-mail ontvangen met de inloggegevens, hoe kan dat?

De inloggegevens zijn verstuurd naar de secretaris (en de voorzitter en penningmeester) van de vereniging. Het kan zijn dat de e-mail in de spambox of ongewenste e-mail is beland. Geen -email ontvangen? Neem dan contact op met Luc Rensen via [email protected].

Downloads

Downloaden Presentatie Regiobijeenkomsten 2023 .pdf - 8 MB
Downloaden Dashboard Verenigingsmonitor - KNRB .pdf - 210 KB
Downloaden Vragenlijst KNRB Verenigingsmonitor .pdf - 626 KB