roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Kennisplein Beleid & organisatieBeleid

Verenigingsmonitor

Om inzichtelijk te maken hoe verenigingen zich tot elkaar verhouden op het gebied van onder meer beleid, technische zaken, doelgroepen, financiën en accommodatie zijn we in 2021 gestart met de verenigingsmonitor. Dit is een terugkerend vergelijkend onderzoek onder de roeiverenigingen en verenigingen buiten de roeisport dat diverse verenigingszaken bevraagt. De verenigingsmonitor is ontwikkeld door de KNHB (hockeybond) en met behulp van NOC*NSF ook beschikbaar voor andere bonden.

Algemene informatie over de verenigingsmonitor

Vergelijk jouw vereniging met andere sportclubs

De resultaten uit dit onderzoek bundelen we in een Benchmark Dashboard. Alle deelnemende verenigingen krijgen toegang tot het dashboard. Dit biedt een visueel overzicht van alle aspecten van jouw vereniging (in vergelijking tot een selectie andere verenigingen). Dit kan helpen bij het zien van kansen voor een gezonde toekomst en het maken en herijken van toekomstbestendige beleidsplannen. Tevens beogen we als roeibond op basis van de uitkomsten kansen te zien om onze verenigingsondersteuning gerichter te laten aansluiten op de huidige en gewenste situatie van jouw vereniging.

Krijg toegang tot jouw eigen Benchmark Dashboard

In het Benchmark Dashboard kunnen verenigingen zich vergelijken met een selectie andere verenigingen. Bijvoorbeeld met verengingen van dezelfde grootte. Zo krijg je op allerlei gebieden meer inzicht in de kwaliteit van je eigen vereniging ten opzichte van andere verenigingen. Je  kunt van elkaar leren: op welke terreinen gaat het goed en op welke kun je nog verbeteringen doorvoeren? Op basis hiervan kun je jouw beleidsplannen herijken en nieuwe plannen ontwikkelen. Daarnaast geeft het de KNRB inzicht in wat er leeft binnen de verenigingen.

Bekijk hier twee video’s:

MHC Rosmalen en ’t Spandersbosch over hun enthousiasme voor de Verenigingsmonitor
Het Benchmark Dashboard: inzicht in hoe jouw vereniging presteert!

Welke voordelen biedt de verenigingsmonitor voor jouw vereniging?

  1. Je krijgt toegang tot een Benchmark Dasboard en vergelijk jouw vereniging met andere verenigingen, van zowel binnen als buiten de roeisport.
    N.B.: de data in het Dashboard zijn geanonimiseerd. Je kunt jouw vereniging enkel met een groep verenigingen vergelijken (niet één op één);
  2. Je krijgt meer inzicht in je eigen vereniging;
  3. Je doet mogelijke ideeën op om toe te passen binnen de vereniging. In de toelichting van enkele vragen worden ook een aantal tips gegeven waar jouw vereniging voordeel uit kan halen;
  4. Door de verenigingsmonitor in te vullen krijgt de KNRB een inzichtelijk beeld van de vitaliteit van de verenigingen en welke verschillen er zijn tussen verenigingen. Deze informatie gebruiken we voor verdere ontwikkeling van de dienstverlening aan onze verenigingen.

Praktische informatie over het invullen van de verenigingsmonitor

De verenigingsmonitor is een sport generieke vragenlijst die door alle deelnemende bonden wordt uitgezet naar alle verenigingen. Er is gewerkt om de vragenlijst zo roei specifiek mogelijk te maken, echter kan het voorkomen dat er vragen of antwoordopties geformuleerd zijn die niet helemaal toepasselijk zijn op jouw vereniging. Daarnaast zijn er roei specifieke vragen toegevoegd die enkel op de roeisport van toepassing zijn. De uitkomsten van de roei specifieke vragen  kan je enkel binnen de roeisport benchmarken.

Om de invulling iets gemakkelijker te maken kan je de vragenlijst in etappes in te vullen. Ook is het mogelijk om onderdelen van de vragenlijst te sturen naar jouw medebestuursleden die hun portefeuille beheren. Het invullen van de vragenlijst duurt in totaal ongeveer 1,5 uur.

De verenigingsmonitor is een terugkerend onderzoek. Dit betekent dat het invullen van de vragenlijst komende jaren een stuk sneller gaat. We vullen namelijk de komende jaren zoveel mogelijk antwoorden in op basis van de ingevulde informatie uit voorgaande editie.

Ter voorbereiding  kan je de PDF-vragenlijst al op voorhand delen met jouw mede bestuursleden.

In de vragenlijst zit een logica van overslaan verwerkt. Hierdoor kan het voorkomen dat je enkele vragen niet te zien krijgt, die wel in het PDF-vragenlijst staan.

Jouw vereniging ontvangt een persoonlijke inlog die de bestuursleden kunnen gebruiken om de lijst te kunnen invullen. Alle antwoorden worden tussentijds opgeslagen, waardoor het mogelijk is om de vragenlijst op verschillende momenten in te vullen.

In september 2021 ontvangen de deelnemende verenigingen de inloggegevens voor de eigen Dashboard. Vanaf dan heb je inzicht in de uitkomsten en kan je starten met vergelijken.

Contactgegevens

Anne Geurts
[email protected]

Veelgestelde vragen

Wanneer krijg ik toegang tot het Benchmark Dashboard?

Dit is Je krijgt toegang tot het Benchmark Dashboard wanneer je de Verenigingsmonitor 2021 hebt ingevuld. De inloggegevens van het Dashboard worden in september 2021 toegestuurd naar de contactpersoon.

Hoe lang duurt het om de vragenlijst in te vullen?

Het invullen van de vragenlijst neemt c.a. anderhalf uur in beslag en bestaat uit 9 onderdelen. Je kunt de vragenlijst in gedeeltes invullen door iedere keer de link in de e-mail te gebruiken (bijvoorbeeld door elke week twee onderdelen in te vullen). Het is mogelijk om het invullen door verschillende bestuursleden te laten doen. Via het hoofdmenu kun je elk onderdeel naar een specifieke bestuurder sturen waardoor het invulwerk wordt verdeeld. Sla tussentijds de vragenlijst steeds goed op (middels de knoppen van de vragenlijst).

Daarnaast wordt het invullen van de monitor elk jaar steeds sneller, aangezien we in 2022 de antwoorden van vorige editie inladen die je enkel hoeft te controleren en aan te vullen.

Belangrijk: gebruik de knoppen van de vragenlijsttool (onderaan elke pagina) om voor en achteruit te gaan in de vragenlijst. De vragenlijst wordt niet opgeslagen wanneer de ‘terug knop’ boven in de browser wordt gebruikt.

Wordt het invullen van de vragenlijst makkelijker/minder tijdsintensief?

Als je hebt deelgenomen aan de verenigingsmonitor 2021, dan gaat het invullen van de vragenlijst in 2022 een stuk sneller. We vullen namelijk waar mogelijk de antwoorden al voor je in op basis van wat jouw vereniging in voorgaande editie(s) heeft ingevuld. Je hoeft deze antwoorden dus alleen nog te controleren en waar nodig aan te passen.

Wie krijgt er inzicht in mijn ingevulde antwoorden?

Alleen de vereniging krijgt inzicht in de door de vereniging ingevulde antwoorden. In de Benchmark Dashboard is het namelijk alleen mogelijk om een vergelijking te maken met een groep van minimaal vijf verenigingen. Daarnaast kunnen medewerkers en commissieleden van de KNRB de antwoorden gebruiken ten behoeve van onderzoek, analyses en het maken van beleid en doorontwikkelen van de dienstverlening.

Hoe krijg ik toegang tot het Benchmark Dashboard?

Klik hier om naar het Benchmark Dashboard te gaan. Op deze pagina kun je inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. De gebruikersnaam en wachtwoorden worden in september 2021 verstuurd naar het bestuur van de verenigingen die de verenigingsmonitor 2021 hebben ingevuld.

Hoe werkt het Benchmark Dashboard?

Het Benchmark Dashboard is in drie gedeeltes opgebouwd:

1. Het navigatiemenu
2. Het filtermenu
3. Het resultatenmenu

In het navigatiemenu selecteer je het onderwerp waar jij informatie over wil zien. In het filtermenu bepaal je met welke groep verenigingen je jouw verenging wil vergelijken op dit betreffende onderwerp. In het resultatenmenu zie je tot slot het resultaat terug van jouw eigen instellingen. Zie ook video Uitleg Benchmark Dashboard op deze webpagina.

Bij wie kan ik terecht met vragen of ideeën over het Benchmark Dashboard?

Met vragen of ideeën kan je terecht bij Anne Geurts ([email protected])

Wat heeft mijn vereniging aan dit onderzoek?

De vragenlijst van de verenigingsmonitor 2021 is onderdeel van een benchmark: een vergelijkend onderzoek onder verenigingen. Door dit onderzoek krijgen we meer inzicht in de kwaliteiten van de verenigingen op het gebied van technische zaken, doelgroepen, vrijwilligers, accommodatie en financiën.

De inzichten delen we met alle deelnemende verenigingen via een zogeheten Benchmark Dashboard: een tool waarin de gegevens van alle verenigingen samenkomen en (vergelijkende) resultaten overzichtelijk worden weergegeven. Als jouw vereniging de vragenlijst invult, krijg je per september toegang tot dit dashboard en kan je jouw vereniging vergelijken met een groep van verenigingen. Bijvoorbeeld met vereniging van dezelfde grootte, in dezelfde regio. Zo kan je van elkaar leren: op welke terreinen gaat het goed en op welke kun je nog verbeteringen doorvoeren? Op basis hiervan kun je jouw beleidsplannen herijken en nieuwe plannen ontwikkelen. Tevens vind je in de vragenlijst ook handige tips en best practices van andere verenigingen.

Hoe vul ik de vragenlijst in?

Halverwege april 2021 heeft de secretaris van jouw vereniging per mail een wachtwoord en gebruikersnaam ontvangen om de vragenlijst in te vullen. We begrijpen dat de vragenlijst veel vraagt van de bestuurders, daarom beogen we het invullen iets gemakkelijker te maken middels:

– De vragenlijst start met een hoofdmenu waarmee je makkelijker kunt navigeren door de vragenlijst;
– Je kunt (grotendeels) zelf de volgorde bepalen waarin je de onderdelen invult;
– Je kunt de vragenlijst in etappes invullen. Klik op de link in de e-mail die in april naar de secretaris van jouw vereniging is gestuurd, dan kom je uit waar je de vorige keer was gebleven;
– Je kunt de vragenlijst samen met andere invullen. Het is mogelijk om hen een onderdeel van de vragenlijst toe te sturen.

Tot wanneer kan ik de vragenlijst invullen?

Je kunt de vragenlijst invullen tot en met 13 juni 2021. Daarna wordt de vragenlijst gesloten. Een jaar later volgt een nieuwe ronde.

Hoe kom ik weer terug in mijn eigen vragenlijst?

Om weer terug te gaan naar je eigen vragenlijst, heb je je eigen unieke link nodig. Deze vind je in de e-mail die de secretaris van je vereniging in april zal ontvangen.

Wanneer staan de gegevens uit de Verenigingsmonitor 2020-2021 in het Benchmark Dashboard?

We verwachten in september 2021 de data van verenigingen uit de Verenigingsmonitor 2020-2021 in het Benchmark Dashboard te hebben geladen. Dit zijn de data van verenigingen die compleet zijn én waarvan de invoer gecheckt is door de KNRB (hierover kan contact met je worden opgenomen).

Moet ik de vragenlijst in de volgorde van de negen onderdelen invullen?

Ja, je moet starten met de onderdelen ‘visie & strategie en ‘ledenbeleid’ en eindigen met het onderdeel ‘financiën’.  De volgorde van invullen van de overige onderdelen kan je zelf bepalen.

Welke manieren zijn er om de verenigingsmonitor zo efficiënt mogelijk in te vullen?

1. Door één persoon de leiding en coördinatie te geven over de vragenlijst. Die persoon kan de verschillende onderdelen uitzetten bij verschillende personen binnen de vereniging. Zo kunnen zij zelf de vragen binnen dit onderdeel beantwoorden. Ook kunnen meerdere mensen tegelijkertijd aan meerdere onderdelen werken.
2. Door één of meerdere (digitale) avonden te organiseren met de betrokken personen die nodig zijn om de vragenlijst in te vullen en samen de vragenlijst heen te lopen. Kijk op deze pagina voor de PDF-versie van de vragenlijst.
3. Door om één persoon (of twee personen) de vragenlijst helemaal in te laten vullen. Dit dient wel iemand te zijn die goed op de hoogte is van alle aspecten binnen de vereniging. Hierna kunnen specifieke bestuurders de antwoorden controleren.

Worden mijn antwoorden tussendoor opgeslagen?

Ja, antwoorden worden opgeslagen op het moment dat je op ‘volgende’ klinkt. Als bijvoorbeeld op één pagina vraag 22, 23 en 24 staan en je vult deze in en klikt op volgende, dan zijn alle ingevulde antwoorden tot en met vraag 24 opgeslagen. Het is dus belangrijk om eerst op volgende te klikken en dan pas internet af te sluiten als je tussendoor stopt.

Kan ik een eerder gegeven antwoord aanpassen?

Ja, dat kan. Als je bijvoorbeeld bij vraag 50 bent en je hoort van een medebestuurder dat vraag 30 toch een ander antwoord moet zijn dan kun je terug naar vraag 30 en het antwoord aanpassen. Het systeem onthoudt dan de eerder gegeven antwoorden tot en met vraag 50. Je kunt na de aanpassing dus weer verder bij de vraag waar je was gebleven.

Ik wil de verenigingsmonitor invullen maar ik heb geen e-mail ontvangen met de inloggegevens, hoe kan dat?

De inloggegevens zijn verstuurd naar de secretaris van de vereniging. Het kan zijn dat de e-mail in de spambox of ongewenste e-mail is beland. Inloggegevens kunnen niet gekoppeld worden aan een ander e-mailadres. Geen -email ontvangen? Neem dan contact op met Anne Geurts via [email protected]

Downloads

Downloaden Vragenlijst Verenigingsmonitor 2020-2021 .pdf - 486 KB