roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Kennisplein Beleid & organisatieSociale veiligheid

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie die aantoont dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar vormt voor het vervullen van een bepaalde taak of functie in de samenleving.

Sinds 1 november 2018 is er een nieuwe regeling van kracht met betrekking tot de VOG voor vrijwilligers. Niet alleen vrijwilligers die met jeugd werken, maar ook vrijwilligers die met mensen in een afhankelijkheidssituatie werken, kunnen nu een gratis VOG aanvragen. Hieronder vallen bijvoorbeeld vrijwilligers die werken met (top)sporters en mensen met een visuele en/of lichamelijke beperking. Het doel van deze nieuwe regeling is het voorkomen van verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag door vrijwilligers.

Een VOG is een belangrijke maatregel die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het biedt meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en vermindert de kans dat personen die eerder in de fout zijn gegaan een functie bij de vereniging kunnen uitoefenen.

Vraag gratis een VOG aan

Om het aanvragen van de gratis VOG te stimuleren en de procedure te verduidelijken, is er een animatievideo ontwikkeld. Je kunt de gratis Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen via www.gratisvog.nl.

Meer informatie

Op de website van Centrum Veilig Sport is uitgebreide informatie beschikbaar over de Verklaring Omtrent Gedrag.