Midweekroeien

Midweekroeien heeft als doel op doordeweekse dagen roeiers bij elkaar te brengen en in een sportieve en prettige sfeer te laten roeien. Dit kan plaatsvinden binnen de eigen vereniging of via een verzoek of uitnodiging bij een andere vereniging.

Meedoen?
Iedereen met voldoende roei- en stuurvaardigheid op basisniveau kan meedoen. Het geven van roei-instructie valt niet onder midweekroeien, al is natuurlijk iedere vereniging vrij om dit op eigen wijze te organiseren. Het sportieve, recreatieve en sociale element staat voorop.

Binnen de KNRB
Midweekroeien is onderdeel van sportparticipatie en als zodanig kunnen allerlei activiteiten deel uitmaken van het midweekroeien, zoals fifty fit-programma’s, hotel- en kampeertochten, marathonroeien etc. Roeiers van alle leeftijden zijn welkom.

Uitwisseling
Roeien bij andere verenigingen biedt als voordeel dat je in een andere omgeving vaak op minder bekend water kunt roeien en in contact komt met roeiers buiten de eigen vereniging.

Contactpersonen
Verenigingen die deelnemen aan midweekroeien hebben een eigen contactpersoon die een en ander coördineert en binnen de vereniging het aanspreekpunt is. De commissie midweekroeien van de KNRB organiseert eenmaal per jaar een bijeenkomst voor alle contactpersonen.

In de inventarisatie midweekroeien van januari 2017 vindt u het aanbod van de verenigingen en de contactpersonen om een keer een afspraak te maken of een boot te huren.

Landelijke roeidag
De landelijke roeidag op de derde donderdag van augustus is bedoeld om de verkenners van verenigingen optimaal kennis te laten maken met contactpersonen van verenigingen en het roeiwater van de gastvereniging. Op deze dagen worden onder andere bilaterale contacten gelegd. Omdat de  gastverenigingen van de landelijke roeidagen niet alle midweekroeiers van Nederland een bootplekje kunnen bieden, wordt er gebruik gemaakt van verkennergroepjes. Die bestaan uit maximaal vijf personen. Natuurlijk nemen de contactpersonen midweekroeien ook op andere manieren contact op met elkaar om uitwisselingen af te spreken.

Meer informatie via midweekroeien@knrb.nl.

Voor meer informatie over toertochten in ons land: Toer!

Sponsoren en partners KNRB