roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Kennisplein Wedstrijden & evenementenWedstrijdreglementen

Wedstrijdlicentie

Iedereen die een evenement wil starten, moet een digitale wedstrijdlicentie tekenen. Deze licentie is nodig in verband met de indirecte lidmaatschapsstructuur van de KNRB.

  • Zonder wedstrijdlicentie kan je niet worden ingeschreven voor en starten op wedstrijden en evenementen.
  • Je vereniging kan je hiervoor een mail versturen met uitleg via mijnvereniging.knrb.nl.
  • Een roeier hoeft maar één keer een contract in te dienen, ook wanneer hij of zij lid is bij meerdere verenigingen.
  • Contracten die na 1 januari 2014 zijn afgesloten worden oneindig stilzwijgen verlengd.

Waarom is een wedstrijdlicentie nodig?

Er is door de lidmaatschapsstructuur van de KNRB geen directe binding met leden als het gaat om doping en tuchtrecht. Om dit te realiseren is besloten om te werken met een contractvorm voor iedereen die deel wil nemen aan evenementen. Sinds 1 januari 2013 is iedere roeier, die lid is van een vereniging aangesloten bij de KNRB en een evenement wilt starten, verplicht deze licentie digitaal te tekenen.

Voorheen was de wedstrijdlicentie een wedstrijdcontract. Bij het wijzigen van de statuten van de AV in juni 2020 is het contract omgezet naar een wedstrijdlicentie. De laatste inhoud van het contract is geaccordeerd op de Algemene Vergadering van 7 december 2013, de inhoud is na het wijzigen van een wedstrijdcontract naar wedstrijdlicentie niet veranderd.

Aanvragen wedstrijdlicentie

Het aanvragen van een wedstrijdlicentie gaat via een account op Mijn Roeien.

Je vereniging kan je een mail versturen waarin je lidmaatschapsnummer staat, die je nodig hebt voor het aanmaken een account, en tevens de uitleg over hoe het aanvragen werkt. Ook kun je informatie hierover vinden op de pagina met veelgestelde vragen.

Stilzwijgende verlenging

Wedstrijdlicenties bevatten een bepaling dat deze stilzwijgend worden verlengd. Dit betekent dat elk lid maar één keer een contract hoeft te ondertekenen, zo lang zij lid zijn. Opzegging geschiedt middels schriftelijke opzegging van het contract of middels opzegging van het lidmaatschap van de vereniging.

Contact

Mocht je problemen ondervinden in het aanvragen van een wedstrijdlicentie, dan kun je contact opnemen met de Ledenadministratie van de KNRB via [email protected].

Downloads

Downloaden Licentievoorwaarden 2021 .pdf - 303 KB