Visual

Meerjarenopleidingsplan

De ontwikkeling van een roeier naar de top is een langetermijnproces. De KNRB streeft naar de ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardig, mondiaal concurrerend programma vanaf ca. 8 jaar voor het podium.

In het Meerjarenopleidingsplan Roeien is vastgelegd hoe roeiers worden opgeleid tot het vak van topsporter.

Doelstellingen van het Meerjarenopleidingsplan zijn:

  • Omschrijven van de ideale opleidingsweg voor talentvolle roeiers.
  • Praktische handleiding voor het betrokken kader in het opleidingstraject.
  • Samenwerking bevorderen en kennis delen om – vooral de jeugd, zij-instromers, studenten en transfersporters – te inspireren om enthousiast en gemotiveerd onderweg te zijn/blijven.

Toekomstige ontwikkelingen en opgedane kennis en ervaring zullen vragen om periodieke bijstelling van het plan. De komende jaren zal het Meerjarenopleidingsplan verder ontwikkeld worden met input van alle geledingen binnen de KNRB en andere experts.