roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Kennisplein Beleid & organisatieCorona

Veelgestelde vragen rondom het coronavirus

We krijgen veel vragen binnen over de roeisport en het coronavirus. Om de roeigemeenschap zo goed mogelijk te voorzien van informatie is hieronder een lijst met veelgestelde vragen opgesteld inclusief de bijbehorende antwoorden. Mocht je nog een vraag hebben die niet in de lijst staat, stuur dan een e-mail naar: [email protected].

De informatie op deze pagina is op dinsdag 1 juni om 14:00 uur bijgewerkt.

Algemeen

Hieronder vind je algemene informatie over veiligheid op- en rondom verenigingen.

Naar aanleiding van de persconferentie afgelopen vrijdag (28 mei) zijn we verheugd te melden dat per 5 juni volwassenen ook zonder de 1,5 meter afstand mogen roeien in alle boottypes. Dit is goed nieuws voor roeiend Nederland!

Op basis van de afgekondigde regels hebben we het sportspecifieke protocol aangepast, de aanpassingen zijn geel gearceerd. Hierbij kort de grootste veranderingen:

Tijdens het sporten (binnen en buiten) hoeft de anderhalve meter afstand niet gehouden worden.

De sportkantines mogen tussen 6 uur ’s ochtends en 22 uur ’s avonds de deuren weer openen, onder dezelfde regels zoals die voor de horeca gelden. Met een maximum van 50 personen op het terras op 1,5 meter.

Kleedkamers en douches mogen geopend zijn. In de kleedkamers wordt een mondkapje gedragen.

Roeiwedstrijden zijn alleen toegestaan voor junioren tot en met 17 jaar.*

Het is voor roeiers vanaf 18 jaar alleen toegestaan om onderling trainingswedstrijdjes te verroeien op hun eigen vereniging.

Voor roeiers uit de nationale selectie geldt een  uitzondering voor roeiwedstrijden.

Publiek is bij roeiwedstrijden niet toegestaan.

*Het document “Handvatten evenementen roeien – 7 oktober 2020” (te vinden bij downloads) wordt momenteel herzien om wedstrijdorganisatie te ondersteunen in het organiseren van roeiwedstrijden.

Wat is een protocol voor de roeisport?

Met het protocol voor de roeisport heeft de KNRB de verenigingen van handvatten willen voorzien om afspraken te maken met de gemeente om het roeien op de vereniging weer mogelijk te maken.

Verenigingen

Wat is een verenigingsprotocol?

In het verenigingsprotocol worden de afspraken en uitwerking die de roeivereniging maken voor het roeien op de roeivereniging beschreven. Het verenigingsprotocol wordt vastgesteld door het verenigingsbestuur van de roeivereniging en dient te worden goedgekeurd door de gemeente. De KNRB adviseert om bij opstellen van het verenigingsprotocol rekening houden met de kaders die vanuit NOC*NSF en de Roeibond zijn gesteld, te weten:

Sport specifiek protocol voor de roeisport: verantwoord sporten
Checklist sectorprotocollen

De verenigingen worden verzocht om de KNRB op de hoogte te stellen over de inhoud van hun verenigingsprotocollen zodat ook andere roeiverenigingen hier hun voordeel mee kunnen doen.
De gemeente is verantwoordelijk voor formele goedkeuring van het verenigingsprotocol.

Zijn er voorbeelden van roeiprotocollen van roeiverenigingen in Nederland?

Onder downloads vind je voorbeelden van roeiprotocollen van verschillende roeiverenigingen in Nederland.

Blijven de sportkantines dicht?

De sportkantines mogen tussen 6 uur ’s ochtends en 22 uur ’s avonds de deuren weer openen, onder dezelfde regels zoals die voor horeca gelden. Terrassen bij sportlocaties mogen open, met een maximum van 50 personen (op 1,5 meter) op dat terras. Bezoekers van het terras die op één (1) adres wonen, hoeven zich niet te houden aan de 1.5-meter regel.

Het blijft belangrijk iedereen de anderhalve meter afstand houdt en dat de hygiënevoorschriften van het RIVM worden nageleefd. Daarnaast moet worden voldaan aan de richtlijnen dat je thuisblijft als je ziek of verkouden bent of als iemand uit jouw huishouden positief op het coronavirus is getest.

Moeten verenigingen expliciet checken op ziekteverschijnselen, zoals bij contactberoepen?

Het is zeker goed om verschijnselen te checken en bij verschijnselen de mensen te weren van de vereniging en thuis te laten blijven met eventueel testen op corona. Daarmee verklein je het risico dat iemand die mogelijk besmet is anderen kan besmetten. dit is in principe standaard voor alle sporten:

Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38 graden Celsius)? 
Blijf thuis. Ziek uit. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Laat anderen boodschappen doen, of laat ze bezorgen, zorg dat een ander de hond uitlaat. Voor huisgenoten zonder klachten gelden de regels die voor iedereen in Nederland gelden. Als je 24 uur lang geen klachten hebt, mag je weer naar buiten. 

Heb je verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid?
Blijf thuis. Ziek uit. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Heb je huisgenoten, dan mogen zij ook niet naar buiten. Als uitzondering hierop mogen alleen huisgenoten die geen klachten hebben even boodschappen doen. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar buiten.

Wat zijn de juridische gevolgen van de coronacrisis?

Omdat onze roeiverenigingen ook met juridische consequenties van de coronacrisis worstelen, heeft de KNRB ter ondersteuning en advies twee notities gepubliceerd. Deze zijn hier te vinden.

Financieel

Blijft de contributie hetzelfde nu ik geen wedstrijden kan roeien door het coronavirus?

De inning van de contributie vindt plaats conform de berekening die in het HR respectievelijk het RvR staat. De Coronacrisis heeft geen invloed op de inning van de contributie.

Blijft de wedstrijdbijdrage hetzelfde indien een wedstrijd niet door gaat door het coronavirus?

De inning van de wedstrijdbijdrage vindt plaats conform de berekening die in het HR respectievelijk het RvR staat. Voor de wedstrijdbijdrage geldt dat voor wedstrijden die worden afgelast nadat de inschrijving is gesloten en daarmee de inschrijfgelden zijn verschuldigd, de wedstrijdorganisaties de wedstrijdbijdragen nog steeds aan de KNRB zijn verschuldigd. Bij de berekening van het restitutiepercentage wordt hier rekening mee gehouden. De wedstrijdbijdrage is niet verschuldigd indien er geen inschrijfgelden verschuldigd zijn.

Overige regelingen

Er zijn verschillende overheidsregelingen beschikbaar die sportverenigingen steun kunnen bieden om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. Een actueel overzicht hiervan vind je hier.

Wedstrijden

Hoe ziet de KNRB het verloop van het wedstrijdseizoen?

Vanaf 5 juni zijn roeiwedstrijden alleen toegestaan voor junioren tot en met 17 jaar. Het is voor roeiers vanaf 18 jaar alleen toegestaan om onderling trainingswedstrijdjes te verroeien op hun eigen vereniging. Publiek is bij roeiwedstrijden niet toegestaan.

Voor de junioren zijn er nu verruimingen voor wedstrijden, dit is mooi nieuws en tegelijkertijd erkennen we dat dit voor een grote doelgroep nog niet mogelijk is. We verwachten dat in stap 4 er voor deze doelgroepen verruiming mogelijk is, daarom zijn we momenteel samen met wedstrijdorganisaties, wedstrijdbanen, deelnemers en vrijwilligers een evenwichtig programma aan het afstemmen.

Het document “Handvatten evenementen roeien – 7 oktober 2020” wordt momenteel herzien om wedstrijdorganisatie te ondersteunen in het organiseren van roeiwedstrijden.

Trainen

Mogen roeiers vanaf 18 jaar roeien in meerpersoonsboten?

Roeiers mogen roeien in alle boottypen. Er is een maximum van 50 personen per ruimte en iedereen houdt 1,5 meter afstand, tenzij dit niet lukt tijdens de sportbeoefening.

Mag er in de binnen-accommodatie van de vereniging getraind worden?

Sporten in binnenruimtes is toegestaan.

Mag ik een onervaren roeier die ouder is dan 18 jaar helpen uit de boot te komen?

In alle gevallen is 1,5 meter afstand voor roeiers ouder dan 18 jaar het uitgangspunt. Elkaar helpen op minder dan 1,5 meter kan dus alleen indien beiden (roeier en hulp) 18 jaar of jonger zijn, uit een gezamenlijk huishouden komen of het een begeleider/vaste mantelzorger is. Anders moet iemand zelfstandig in of uitstappen, of de hulp moet toch 1,5 meter afstand houden.

Mag iemand die ouder is dan 18 jaar stuurman/stuurvrouw zijn van een boot met roeiers onder de 18 jaar?

Het uitgangspunt is 1,5 meter afstand houden van elkaar. De afstand tot kinderen tot en met 12 jaar mag minder zijn dan 1,5 meter, dus indien de stuurvrouw/stuurman traint met kinderen tot en met 12 jaar is dat mogelijk. Ouder dan 12 jaar dient de afstand onderling 1,5 meter te zijn. Daarbij in alle gevalle het dringende advies om een mondkapje te dragen.

Mogen de roeiers van het Aegon Nationaal RoeiTeam roeien in meerpersoonsboten?

Het Aegon Nationaal RoeiTeam mag op basis van het “Protocol Roeien – Olympisch Trainingscentrum De Bosbaan”, roeien in de Dubbelvier (4x), Vierzonder (4-), Viermet (4+) en de Achten (8+). De trainingen moeten in vaste ploegen of trainingsgroepen, met dezelfde boot en persoonlijke riemen worden uitgevoerd. De stuurlieden moeten een mondkapje en bril dragen.

Wat is de definitie van een topsporter?

De KNRB volgt hierin de definitie die vanuit NOC*NSF is opgesteld. Topsporters: het gaat om topsporters met een A-status plus sporters met een selectie- en HP status. Bij het roeien zijn dit de roeiers die onder het topsportprogramma van de KNRB vallen.

Ben ik als ik 10 keer per week een topsporter, en mag ik op één van de aangewezen topsport trainingslocaties trainen?

Om op een aangewezen topsport trainingslocaties te kunnen trainen moet je in het bezit zijn van een en A-, HP-, Selectiestatus of een topsporter zijn met een IT- en NT- en Talent in Belofte-status en onderdeel uitmaken van Talent TeamNL. Indien dit niet het geval is, dan mag je geen niet op de aangewezen topsport trainingslocatie trainen en val je niet onder de uitzonderingsbepaling die is vastgesteld door het kabinet.

Downloads

Downloaden 4e2f6eeb-protocol_skiffen_tm_18_jr_bij_viking_versie_29_april_2020 .pdf - 283 KB
Downloaden 82acaa24-rv-dds-protocol-roeien-door-junioren-vanaf-29-april-2020-v1.0 .pdf - 130 KB
Downloaden Coronaprotocol Skoll .pdf - 524 KB
Downloaden 77cb1618-200511-verenigingsprotocol-arzv-roei-volwassenen-def .pdf - 244 KB
Downloaden 3c531cb7-protocol-ric .pdf - 291 KB
Downloaden 53584247-skiffprotocol-corona-definitief-aangepast-tubantia .pdf - 532 KB
Downloaden f24f27b8-rv-breda-coronaprotocol-concept-2 .pdf - 628 KB
Downloaden 018934a3-protocol-daventria .pdf - 457 KB
Downloaden 4035da2a-hervatten-roei-zaankanaries .pdf - 41 KB
Downloaden 32a6905f-hemus-coronaprotocol-20200529-v6.0 .pdf - 117 KB
Downloaden De Helling .pdf - 747 KB
Downloaden 830556e5-protocol-roeien-en-zeilen-rzvg-deel-2-roeien-10-mei-2020-v1 .pdf - 902 KB