roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Kennisplein Wedstrijden & evenementenWedstrijdreglementen

Prestatiepunten & klassen

Sinds de zomer van 2013 is er gewerkt aan een wedstrijdprogramma welke per 1 januari 2017 is toegepast. Op deze pagina worden de wijzigingen toegelicht. Specifieke regels worden vermeld in het Reglement voor Roeiwedstrijden (RvR).

Klasse-indeling

Beginner, Gevorderd & Elite. In plaats van klasse indeling op basis van behaald aantal blikken of overwinningen stappen we over op klasse indeling  op basis van punten.  Ook nieuw is dat we gaan kijken naar ploeggemiddeldes.

Beginner

Het oude beginnelingenniveau waarin gestart mag worden zolang iedereen in de ploeg nog geen punten in een seniorenveld heeft behaald;

Gevorderde

Het oude nieuweling/overgangsniveau waarin gestart mag worden zolang je ploeggemiddelde minder dan 6 punten per roeier is;

Elite

Het oude senioren A niveau of open klasse waarin iedereen mag starten. We behouden daarnaast ook de senioren B klasse voor roeiers die op 1 januari van het lopende jaar nog geen 22 jaar zijn.

Prestatiepunten

Hoe krijg je punten?

  • Een overwinning in een klasserend veld levert één punt op.
  • Alle roeiers die ten minste twee keer hebben meegevaren in een ploeg die aan het einde van het seizoen bij de eerste drie eindigt in één of meerdere klassementen krijgen één punt (In RvR staan aanvullende bepalingen).
  • Overwinning in de eerstejaarsvelden en developmentvelden blijven niet klasserend.
  • Junioren kunnen nog steeds punten behalen in seniorenvelden en nu ook door bij de eerste vier te eindigen in seniorenklassementen.
  • De puntenaantallen van roeiers die hebben gewonnen of deelgenomen aan grote internationale wedstrijden worden aangevuld tot een bepaald niveau. Het aantal punten staat vermeld in het RvR.

Het aantal punten wordt automatisch bijgehouden in de ICT-systemen van de KNRB en zijn voor verenigingen raadpleegbaar. Het is essentieel dat de samenstelling van de ploegen correct worden opgegeven, want de ICT-systemen zijn daarvan afhankelijk. Ploegen waarvan achteraf blijkt dat de samenstelling onjuist is opgegeven worden alsnog uit de uitslagen geschrapt.

Buitenlandse wedstrijden

Overwinningen in het buitenland tellen nog steeds mee voor de puntentelling. Dit zal door de verengingen zelf in de ICT-systemen worden bijgehouden. Om onduidelijkheid te voorkomen is de definitie van een klasserende buitenlandse wedstrijd aangepast. Voor de nieuwe definitie zie laatste versie van RvR.

Scull en boord

Net als nu verzamelen roeiers apart punten voor scull en voor boord. Bij ergometerwedstrijden telt nog steeds de hoogste klasse-indeling.

Lees hier meer over de verschillende type wedstrijden en wedstrijdvelden.

Waar moet ik op letten?

  • Er zijn geen reglementaire minimum eisen om deel te nemen aan een roeiwedstrijden. Zorg wel dat je voldoende hebt getraind en deelneemt aan een wedstrijd die aansluit bij je niveau en snelheid.
  • Voor de deelnamen aan wedstrijden en evenementen moet je W-licentie aanvragen.

Contact

Commissie Nationale Wedstrijden

De reglementen voor punten zijn vastgelegd in het Reglement voor Roeiwedstrijden, dit wordt opgesteld door de commissie wedstrijden en de jurycommissie.

KNRB sportparticipatie

Het Reglement voor Roeiwedstrijden valt onder KNRB sportparticipatie.

De verantwoordelijk bestuurder is de commissaris Wedstrijden.

Disclaimer

Indien informatie op deze pagina niet overeen komt met de bepalingen in het Reglement voor Roeiwedstrijden (RVR) dan is het altijd RVR leidend. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

Downloads

Downloaden 20170101-art-13-RvR-inclusief-wijzigingsvoorstellen .pdf - 238 KB
Downloaden Prioritering B-finales .pdf - 114 KB