Classificatie para-roeien

De internationale overkoepelende roeibond, de FISA, maakt onderscheid tussen verschillende categorieën.

Met ingang van 1 januari 2015 worden de classificatiekeuringen verzorgd door het NOC*NSF in samenwerking met de sportbonden.  Voor meer informatie over classificatie kun je contact opnemen met het NOC*NSF via classificatie@nocnsf.nl of kijken op www.paralympisch.nl.

Bij voldoende aanmeldingen van roeiers met een lichamelijke aandoening organiseert de KNRB een classificatiedag.

Veel meer informatie over classificatie vindt u op www.worldrowing.com/para-rowing/

 

PR3: LTA-PD: Legs Trunk Arms – Physical disability
Dit houdt in dat de roeier zowel zijn benen, rug als armen voldoende kan inschakelen tijdens de roeibeweging.
Tijdens officiële FISA wedstrijden wordt er gevaren in een mixed 4 met stuurman en een mixed dubbeltwee.

LTA-ID: Legs Trunk Arms – Intellectual Disability of G-roeien
G-roeien is bestemd voor mensen met een verstandelijke beperking.

PR3: LTA-:B1, B2 en B3
Dit is de categorie voor blinde en slechtziende roeiers. Een roeier valt officieel binnen deze klasse wanneer hij is gekeurd door de International Blind Sports Federation (IBSA)

PR2: TA: Trunk Arms
Dit houdt in dat de roeier met alleen rug en armen roeit. De roeier kan zijn benen niet of nauwelijks gebruiken om de boot voort te bewegen. Gedacht kan worden aan een amputatie van beide benen of een lage dwarslaesie. Officiële wedstrijden worden gevaren in een mixed dubbeltwee met vaste bank.

PR1: AS: Arms Shoulders
Dit houdt in dat de roeier alleen zijn armen en schouders kan gebruiken tijdens het roeien. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer iemand een hoge dwarslaesie heeft. Officiële wedstrijden worden gevaren in een skiff met vaste bank en zijdrijvers.