roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
De Roeisport Para-roeien

Classificatie para-roeien

De internationale overkoepelende roeibond, de FISA, maakt onderscheid tussen verschillende categorieën:

PR3: LTA-PD: Legs Trunk Arms – Physical disability

Dit houdt in dat de roeier zowel zijn benen, rug als armen voldoende kan inschakelen tijdens de roeibeweging. Tijdens officiële FISA wedstrijden wordt er gevaren in een mixed 4 met stuurman en een mixed dubbeltwee.

PR3: LTA-:B1, B2 en B3 – Visual disability

Dit is de categorie voor blinde en slechtziende roeiers. Een roeier valt officieel binnen deze klasse wanneer hij is gekeurd door de International Blind Sports Federation (IBSA)

PR2: TA: Trunk Arms

Dit houdt in dat de roeier met alleen rug en armen roeit. De roeier kan zijn benen niet of nauwelijks gebruiken om de boot voort te bewegen. Gedacht kan worden aan een amputatie van beide benen of een lage dwarslaesie. Officiële wedstrijden worden gevaren in een mixed dubbeltwee met vaste bank.

PR1: AS: Arms Shoulders

Dit houdt in dat de roeier alleen zijn armen en schouders kan gebruiken tijdens het roeien. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer iemand een hoge dwarslaesie heeft. Officiële wedstrijden worden gevaren in een skiff met vaste bank en zijdrijvers.

LTA-ID: Legs Trunk Arms – Intellectual Disability of G-roeien

G-roeien is bestemd voor mensen met een verstandelijke beperking.

Classificatiekeuringen

Met ingang van 1 januari 2015 worden de classificatiekeuringen verzorgd door het NOC*NSF in samenwerking met de sportbonden.  Voor meer informatie over classificatie kun je contact opnemen met het NOC*NSF via [email protected] of kijken op www.paralympisch.nl. Bij voldoende aanmeldingen van roeiers met een lichamelijke aandoening organiseert de KNRB een classificatiedag. Je kunt je aanmelden via [email protected]

Contact

Commissie aangepast roeien

De commissie aangepast roeien stimuleert het aangepast roeien, zowel op het niveau van sportparticipatie als op wedstrijdniveau. De leden van de CAR (Commissie Aangepast Roeien) vormen een klankbord waarin alle groepen van aangepaste roeiers vertegenwoordigd zijn.

KNRB sportparticipatie

Het para-roeien valt onder KNRB sportparticipatie.

De verantwoordelijke bestuurders is de Commmissaris Infrastructuur en Innovatie.

Downloads

Downloaden FISA Classification Information Sheet .pdf - 396 KB